Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) je jedinou inštitucionalizovanou formou vzájomnej spolupráce krajín V4, ktorého zriadenie schválili predsedovia vlád krajín vyšehradskej skupiny na summite 14. mája 1999 v Bratislave. Na základe záverov tohto stretnutia predsedovia vlád V4 9. júna 2000 v Štiříne pri Prahe podpísali Dohodu o založení Medzinárodného vyšehradského fondu so sídlom v Bratislave.

Riadiacimi orgánmi MVF sú Konferencia ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Rada veľvyslancov V4. Administratívno-výkonným orgánom MVF je sekretariát – výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa MVF. 

 

Ročný rozpočet fondu je (od roku 2014) 8-miliónov EUR, každá krajina V4 do neho prispieva sumou 2-milióny EUR. Prostriedky MVF slúžia na podporu grantov, štipendií a rezidenčných programov. Okrem príspevkov zakladajúcich krajín V4 fond disponuje od roku 2012 aj príspevkami od externých donorov, ku ktorým patrí Holandsko, Južná Kórea, Švajčiarsko, Švédsko, Nemecko, USA a Kanada. Vďaka ich príspevkom k rozpočtu fondu pribudlo doteraz približne 6-miliónov EUR.

Hlavným poslaním a cieľom projektových aktivít MVF je podporovať vyšehradskú identitu, priateľstvo a úzku spoluprácu krajín a väzby medzi obyvateľmi regiónu. Z prostriedkov fondu sú financované spoločné projekty v oblasti kultúry, vedy, výskumu, vzdelávania, výmeny umelcov a mladých ľudí, či projekty na podporu cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu, ako aj individuálne štipendiá a umelecké rezidencie.

V rámci MVF boli vytvorené aj dôležité nástroje na podporu presadzovania zahraničnopolitických priorít a spoločných záujmov V4 v krajinách Východného partnerstva a západného Balkánu. Ide o programy, pomocou ktorých V4 prispieva k podpore demokratizačných a transformačných procesov v krajinách uvedených regiónov.

Ku koncu roka 2017 fond počas svojej existencie celkovo podporil viac než 5 300 grantových projektov a viac ako 2 200 „mobilít“, teda štipendií, výskumných grantov a umeleckých rezidencií za takmer 80,1-milióna EUR.

V roku 2012 bola z iniciatívy MVF založená platforma ThinkVisegrad, ktorá slúži ako sieť výskumných centier a inštitúcií z krajín V4 na dialóg o strategických a regionálnych aspektoch V4. Koordinačnou inštitúciou platformy je Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku.


Ďalšie informácie o Medzinárodnom vyšehradskom fonde

International Visegrad Fund
Hviezdoslavovo námestie 9

811 02 Bratislava Slovakia


Úradné hodiny

Po–Pia
08:30-16:30


Executive Assistant
Tel.: +421 259 203 811

E-mail: marcina@visegradfund.orgGrant / Mobility Enquiries


E-mail: visegradfund@visegradfund.org

Press
Tel.: +421 259 203 813 / 804

E-mail: pavlik@visegradfund.org