Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Účasť SR v H2020 podľa typu organizácie

ERA Štatistiky
SC1: Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
Text
SC2: Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, výskum námorných, morských a vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
Text
SC3: Bezpečná, čistá a efektívne využívania energia
Text
SC4: Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
Text
SC5: Opatrenia v oblasti klímy, ŽP, efektívne využívanie zdrojov a suroviny SC6: Inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
Text
SC7: Bezpečné spoločnosti
Text
SEWP
Text
SWAFS
Text
EIT
Text
EURATOM
Text
FTI
Text
JRC
Text