HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prehľad podujatí organizovaných v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ

Our events

Prehľad podujatí organizovaných v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ

Dátum Podujatie Mesto
13. jún Konferencia mladých výskumníkov Brusel
18. – 19. júl Konferencia o vzdelávaní v športe a prostredníctvom športu  Bratislava
6. – 7. september Transition to Green Economy Bratislava
12. – 13. september Konferencia o podpore a rozvoji talentu a nadania  Bratislava
21. – 22. september Ministerská konferencia COST  (Európska spolupráca v oblasti vedy a technológií)   Bratislava
26. – 27. september ICT Proposers´ Day – konferencia za oblasť IKT (informačno-komunikačných technológií)   Bratislava
3. – 6. október Mládežnícka konferencia EÚ   Košice
18. október Recepcia na Stálom zastúpení SR pri EÚ – Výbor pre vzdelávanie (EDUC)  Brusel
19. – 20. október DG VET Konferencia   Bratislava
26. október Recepcia na Stálom zastúpení SR pri EÚ – Pracovná skupina pre mládež (WP YOUTH)  Brusel
26. – 28. október REinEU2016 (Re-industrializácia EÚ 2016) Bratislava
3. november Recepcia na Stálom zastúpení SR pri EÚ – Pracovná skupina pre šport (WP SPORT)  Brusel
9. november Medzinárodný workshop “Kariéra – výskumník (EURAXESS)”  Bratislava
15. – 16. november SSH Konferencia na tému spoločenských a humanitných vied Bratislava
23. november Konferencia na tému “Widening – rozširovanie účasti v programe Horizont 2020″ Brusel
30. november Strategic Energy Technologies Information System Bratislava
30. november Energy Networking4Innovation Bratislava
1. – 2. december Konferencia SET Plán 2016 – CEEC X Bratislava
8. – 9. december Bologna Follow Up Group Bratislava