HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň v oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života (SC1) Horizontu 2020,

Our events

Pozývame vás na Informačný deň v oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života (SC1) Horizontu 2020,  ktorý sa uskutoční 13. novembra 2017 (pondelok) v Centre vedecko-technických informácií, konferenčná miestnosť na 2. poschodí (č. 235), Lamačská cesta 8/A, Bratislava.

Hlavným cieľom je predstaviť nové výzvy na podávanie návrhov projektov v rámci budúceho obdobia 2018 – 2020, ktoré budú zverejnené v novom pracovnom programe koncom októbra.

Účastníci podujatia budú mať jedinečnú možnosť získať skúsenosti od riešiteľov úspešných projektov a tiež hodnotiteľky projektov v oblasti SC1.

Informačný deň sa nebude zaoberať administratívnymi aspektami návrhov projektov a  predpokladá sa základná znalosť rámcového programu H2020 u účastníkov podujatia.

  

Programme

  

Registration