HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Info day ERAchair and Twinning

Our events

Pozývame Vás na Informačný deň k výzvam ERAchair a Twinning dňa 24.mája 2017 od 9:00 hod do CVTI SR,  Bratislava.

Informačný deň je určený organizáciám, ktoré majú záujem o medzinárodnú vedeckú spoluprácu a zároveň chcú vo svojej organizácii uskutočniť zásadné štrukturálne zmeny.

Cieľom podujatia je podať účastníkom komplexné informácie pre úspešné podanie projektového návrhu v programovej oblasti “Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti” rámcového programu Horizontu 2020 v témach ERAchair (WIDESPREAD-03-2017)Twinning (WIDESPREAD-05-2017).  

Prezentácie z podujatia na stiahnutie.