Got
idea?

We will help you!

I want help

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Welcome to the information portal
about the European Research Area (ERA)

EN

VEGA KEGA

National programs

Vedecká grantová agentúra (VEGA) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied -  je vnútorným grantovým systémom pre rezort školstva a SAV, ktorý zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV. Navrhuje ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedovi SAV výšku dotácie, ktorá sa má poskytnúť na riešenie vybraných nových a pokračujúcich vedeckých projektov z inštitucionálnych finančných prostriedkov.

 

 

Zoznam kontaktov na administrátorov VEGA: https://www.minedu.sk/578-sk/kontakt/

On-line systém e-VEGA: https://evega.minedu.sk/e-vega/

Ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega/

 

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) - je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

 

 

Zoznam kontaktov na administrátorov KEGA: https://www.minedu.sk/578-sk/kontakt/

 

Ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/