National coordinator for the
HORIZON 2020 program

Revidované verzie všeobecných a špecifických modelových grantových dohôd používaných v programe Horizont 2020

Actuality