Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Naše
služby

Na Slovensku

Chcem vedieť viac

V Bruseli

Chcem vedieť viac

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

COVID-19 Informácie o opatreniach a iniciatívach pre výskumných pracovníkov a inovátorov

ERA CORONA PLATFORM

Novo založená platforma ERA Corona v rámci Funding & Tenders portálu združuje dôležité informácie týkajúce sa posunov uzávierok aktuálne otvorených výziev na predkladanie návrhov v programe Horizont 2020 v reakcii na súčasnú krízu.

Na platforme v súčasnosti prebiehajú intenzívne práce a v najbližšom období bude taktiež ponúkať prehľad národných výskumno-inovačných aktivít v jednotlivých členských štátoch Únie v boji proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2.

 Platforma ďalej združí najrelevantnejšie odkazy ohľadom dôležitých výskumných iniciatív alebo projektov spustených pre boj s koronavírusom.

Portál ponúka užitočný prehľad výskumno-inovačných aktivít na Slovensku v boji proti pandémii COVID-19 na jednom mieste. Informácie sú pravidelne aktualizované MŠVVaŠ SR, MZ SR a SLORD.

Vstup priamo do sekcie Slovensko - European Research Area (ERA) corona platform - Slovakia

Všeobecné informácie

Kto by mal dostať vakcínu proti COVID-19 prvý? Potrebujeme plán, hovoria vedci (17.9.2020)

 

Slovenskí vedci spolupracujú – MultiplexDX venoval Biomedicínskemu centru testy na SARS-CoV-2 (11.9.2020)

 

Vedci na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci vyvinuli skríningový test pre rýchle a lacné testovanie na Covid-19 (9.9.2020)

Prečo potrebujeme globálnu dohodu o cezhraničnej vede, aby sme porazili COVID-19? (8.9.2020)

 

EÚ sa pripojí k úsiliu COVAX za spravodlivý prístup k vakcínam COVID-19 (2.9.2020)

 

Koronavírus: Európska komisia pokračuje v rozširovaní budúceho portfólia vakcín (20.8.2020)

 

Európska komisia schválila Slovensku schému pôžičiek inovačným spoločnostiam za 25-miliónov EUR (20.8.2020)

 

Európska komisia uzavrela dohodu o predbežnom nákupe 300-miliónov dávok vakcíny Sanofi / Glaxo COVID-19 (4.8.2020)

Európska komisia podpísala zmluvu na antivírusový remdesivir COVID-19 vo výške 63-miliónov EUR (3.8.2020)

Nemecká biotechnologická spoločnosť BioNTech dodá Japonsku 120-miliónov dávky vakcíny COVID-19 (3.8.2020)

Nemecko financuje výskum koronavírusu ďalšími 45-miliónmi EUR (21.7.2020)

 

Nemecko sa zaviazalo presadiť rozpočet EÚ (23.6.2020)

 

Testovanie koronavírusu: informácie o testovacích zariadeniach a metódach na jednom mieste (23.6.2020)

 

Nemecká spolková vláda investuje 300-miliónov EUR do spoločnosti CureVac na výrobu vakcín COVID-19 (15.6.2020)

 

EÚ použije núdzový fond vo výške 2,7-mld. EUR na nákup vakcín COVID-19 (12.6.2020)

Lídri EÚ vyzývajú Brusel, aby zintenzívnil úlohu pri obstarávaní a výrobe vakcín COVID-19 (11.6.2020)

 

Výskum JRC: Údaje z vyhľadávania Google poskytujú informácie o obavách občanov EÚ počas pandémie koronavírusu (10.6.2020)

 

Nemecko predstavilo stimul vo výške 50-miliárd EUR pre technológie budúcnosti (5.6.2020)

 

Podiel výskumného programu pôžičiek EÚ stanovený v novom návrhu EK na 10- miliárd EUR (3.6.2020)

 

Proteíny v krvi pacientov s COVID-19 by mohli pomôcť predpovedať ich chorobu (3.6.2020)

 

Európska komisia predstavila program na posilnenie svojej úlohy v oblasti zdravotníctva (29.5.2020)

 

Jarný balík európskeho semestra: odporúčania pre koordinovanú reakciu na pandémiu koronavírusu (25.5.2020)

 

Európska komisia prijala 2 kľúčové stratégie pre zastavenie straty biodiverzity a vytvorenie zdravého a udržateľného potravinového systému (25.5.2020)

 

Predsedníčka Európskej komisie predstavila plán na posilnenie programu Horizon Europe (21.5.2020)

 

COVID-19: Stanovisko strategického fóra SFIC k medzinárodnej spolupráci v oblasti výskumu a inovácií v boji proti pandémii (21.5.2020)

 

Vyhlásenie podpredsedu EK Maroša Šefčoviča po stretnutí s aktérmi z priemyslu v rámci Európskej batériovej aliancie (20.5.2020)

 

EARTO o balíku hospodárskej obnovy EÚ: Mobilizácia európskych schopností a zručností v oblasti RD&I smerom k hospodárskej obnove EÚ po COVID-19 (20.5.2020)

 

JRC vyzýva k účasti na prieskume o následkoch krízy COVID-19 (18.5.2020)

 

COVID-19: Science Business predstavil nový portál s názvom „Coronavirus R&D Gateway“ (18.5.2020) 

 

COVID-19: Výskum v Nemecku (18.5.2020)

 

COVID-19: Prostredníctvom partnerstva IMI bolo poskytnutých 117 mil. EUR na liečbu a diagnostiku koronavírusu (13.5.2020)

 

Štátna pomoc: EK vyzýva na pripomienkovanie aktualizovaného návrhu zjednodušených pravidiel štátnej pomoci kombinovanej s pomocou EÚ (12.5.2020) 

 

Májový bulletin komisárky Gabriel vyzdvihuje spoločnú reakciu na koronavírus (7.5.2020) 

 

Globálna reakcia na koronavírus: na všeobecný prístup k vakcínam sa podarilo získať 7,4 miliardy eur (6.5.2020) 

 

JRC vyvinulo nový kontrolný materiál určený na odhalenie nespoľahlivých testov

 

Tlačová správa z videokonferencie ministrov (7.4.2020) členských štátov EÚ zodpovedných za výskum na tému „Reakcia európskeho výskumu a inovácií na súčasnú pandémiu spôsobenú novým koronavírusom“

 

Science Business spustil živý blog k výskumno-inovačným aktivitám v boji proti pandémii

 

Európska komisia zriaďuje európsky tím vedcov na posilnenie koordinácie a zdravotných protiopatrení v EÚ

 

Zasadnutie výboru ITRE: Oživenie ekonomiky by sa malo zamerať na klímu, rast, pracovné miesta a výskum (30.4.2020)

 

Poprední lídri v oblasti inovácií predpokladajú silnú úlohu Európskej rady pre inovácie pri zotavovaní sa z krízy COVID-19 (29.4.2020)

 

Zmena pravidiel štátnej pomoci pre urýchlenie výskumu, vývoja, testovania a výroby produktov a podporu hospodárstva (17.4.2020)

 

Globálne opatrenia EÚ na boj proti pandémii (17.4.2020)

 

Stanovisko Európskej siete organizácií pre integritu výskumu (ENRIO) k výskumu ochorenia COVID-19 (16.4.2020)

Predĺženie uzávierok výziev

COVID-19 FAQs z Funding & Tenders Opportunities

Podporené projekty H2020 proti COVID-19

Akcie Marie Skłodowska-Curie (angl. Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA) poskytujú členom a manažérom projektu MSCA aktuálne informácie v súvislosti s krízou COVID-19 (20.4.2020)

 

EIC Accelerator: marcová uzávierka s rekordným počtom podaných žiadostí súvisiacimi s COVID-19 (17.4.2020)

 

EK podporí ďalší, 18. projekt na vývoj rýchlej diagnostiky ochorenia

 

ERC zverejnila zoznam ERC projektov súvisiacich s výskumom vírusov

 

EK zverejnila zoznam 17 vybraných projektov z osobitnej výzvy

 

Výskumno-inovačné opatrenia EÚ v boji s novým ochorením

 

Európska komisia ponúkla inovatívnej spoločnosti CureVac finančnú podporu

 

Európska rada pre inovácie získala ďalších 150 miliónov EUR na financovanie priekopníckych riešení pre boj s COVID-19 (1.5.2020)

 

COVID-19: Využitie európskych superpočítačov pri hľadaní liečby koronavírusu (5.5.2020)

 

Základný výskum ERC v boji proti COVID-19 (13.5.2020)

 

Aktualizácia často kladených otázok na platforme ERA Corona (13.5.2020) 

 

Zastavenie koronavírusu s podporou ERC (15.5.2020)

 

Projekty MSCA skúmajúce COVID-19 a súvisiace témy (18.5.2020) 

 

Koronavírus: Výskumný projekt financovaný EÚ prináša na trh novú rýchlu diagnostiku (22.5.2020)

 

Koronavírus: Európska komisia podporila naliehavo potrebný výskum a inovácie ďalšími 122 miliónmi EUR (22.5.2020)

 

Počítačový projekt COVID-19 na Politecnico di Milano podporený EÚ urýchli objavovanie liekov (16.6.2020)

 

Do druhej mimoriadnej výzvy H2020 v boji proti COVID-19 bolo podaných 454 návrhov (16.6.2020)

 

Aktualizácia pracovného programu Horizont 2020 podporí výskumno-inovačné aktivity zamerané na koronavírus (18.6.2020)

 

 

 

 

 

 

 

Výzvy programu LIFE 2020 - predĺženie termínov v súvislosti s pandémiou COVID-19 (5.8.2020)

 

Európska komisia schválila presmerovanie finančných prostriedkov z politiky súdržnosti na zmiernenie dopadu pandémie v Dánsku a blízko maďarsko-slovenských hraníc (3.8.2020)

 

Opatrenia pre novú výzvu LIFE 2020 v súvislosti s COVID-19

 

ZMENA TERMÍNOV na podávanie návrhov projektov v programe Erasmus+. V súvislosti s celosvetovou situáciou spojenou so šírením sa ochorenia CoVID-19 sa Európska komisia rozhodla predĺžiť termíny na podávanie návrhov projektov v programe Erasmus+ nasledovne: termín pre Strategické partnerstvá KA2 sa presúva na 23. apríl 2020; termín pre charty vo vysokoškolskom vzdelávaní (ECHE) sa presúva na 26. máj 2020. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu erasmusplus@saaic.sk

 

COST posúva termín uzávierky na výzvu roku 2020

PP-COVID 2020 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach (16.9.2020)

 

MŠVVaŠ SR vyhlásilo dve výzvy na pomoc v boji proti pandémii COVID-19 (19.8.2020)

 

28 nových projektov vo Švajčiarsku na výskum koronavírusu financovaných z NRP „COVID-19“ (4.8.2020)

 

MŠVVaŠ SR pripravuje vyhlásenie dvoch výziev na projekty zamerané špeciálne na pomoc v boji proti pandémii COVID-19 (22.7.2020)

 

Rakúsko udelilo 45 výskumným projektom COVID-19 sumu 26-miliónov EUR (3.6.2020)

 

Švajčiarsko zdvojnásobilo financovanie 36 projektov COVID-19 na 9,4-milióna EUR  a zriadilo výskumnú databázu (28.5.2020)

 

Záznam z informačného webináru k druhej mimoriadnej výzve H2020 ku COVID-19 (22.5.2020)

 

Smart Agri Hubs – Open Call (21.5.2020)

 

Komisia zverejní výzvu vo výške 50 miliónov EUR s cieľom pomôcť priemyslu transformovať výrobné kapacity v čase krízy (15.5.2020)

 

EOSC secretariat otvoril zrýchlenú výzvu na financovanie aktivít otvorenej vedy (open science) v oblasti výskumu COVID-19 v Európe (výzva zverejnená 10.4.2020)

 

Výzva na spoluprácu pre prístup k skríningovým zariadeniam pre racionálne vybrané zlúčeniny proti SARS-CoV-2

 

EIC Accelerator: výzva pre start-upy a MSP s inovatívnymi riešeniami na podporu boja proti COVID-19

 

Innovative Medicines Initiative 2: Návrh výzvy na liečbu a diagnostiku koronavírusu COVID-19

 

CEI (Central European Initiative) mimoriadna výzva na predkladanie projektov #COVID-19 – deadline 9.4.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platforma COVID - 19 (EOSC)

Európsky bioinformatický inštitút EMBL (EMBL-EBI) aktuálne identifikuje a konsoliduje potreby okolo vytvorenia európskej dátovej platformy COVID-19 na výmenu údajov / informácií, ktorá bude integrovanou súčasťou EOSC. Cieľom je zhromažďovať a zdieľať rýchlo dostupné výskumné údaje z rôznych zdrojov a rôznych typov, tak, aby k nim mala prístup európska výskumná komunita. Na boj proti vírusu COVID-19 je potrebné zintenzívniť výskumné úsilie, ktoré umožní vedeckej komunite pochopiť biológiu, epidemiológiu, prenos a vývoj vírusu SARS-CoV-2.

Viac informácií

Výskumné infraštruktúry

Iniciatívy na zdieľanie riešení

Aktuality

Podujatia