HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzvy

Vyhľadávanie:
Aplikovať filtre:
Aktívne filtre:
Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
Zatvorené
Otvorenie Uzávierka Názov Oblasť Horizontu Status
06.07.2023,00:00 04.10.2023,17:00 CBE JU supporting activities for the New European Bauhaus Academy, a network for re-skilling and upskilling towards a sustainable construction system Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Zatvorená
26.04.2023,00:00 20.09.2023,17:00 Improve fermentation processes (including downstream purification) to final bio-based products Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Zatvorená
26.04.2023,00:00 20.09.2023,17:00 Production of safe, sustainable, and efficient bio-based fertilisers to improve soil health and quality Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Zatvorená
26.04.2023,00:00 20.09.2023,18:00 Development of scalable, safe bio-based surfactants with an improved sustainability profile Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Zatvorená
26.04.2023,00:00 20.09.2023,17:00 Selective, sustainable production routes towards bio-based alternatives to fossil-based chemical building blocks Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Zatvorená
26.04.2023,00:00 20.09.2023,17:00 High performance, circular-by design, bio-based composites Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Zatvorená
26.04.2023,00:00 20.09.2023,17:00 Bio-based packaging materials with improved properties: barrier, food contact, forming, printability, safety, recyclability/circularity-by-design Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Zatvorená
26.04.2023,00:00 20.09.2023,17:00 Expansion and/or retro-fitting of biorefineries towards higher-value bio-based chemicals and intermediates Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Zatvorená
26.04.2023,00:00 26.09.2023,17:00 Valorisation of aquatic biomass waste and residues Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Zatvorená
26.04.2023,00:00 20.09.2023,17:00 Recycling bio-based plastics increasing sorting and recycled content (upcycling) Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Zatvorená