HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzvy

Vyhľadávanie:
Aplikovať filtre:
Aktívne filtre:
Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
Zatvorené
Otvorenie Uzávierka Názov Oblasť Horizontu Status
22.06.2022,00:00 23.09.2022,17:00 Developing and validating monitoring systems of environmental sustainability and circularity: collection of best practices and benchmarks Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Zatvorená
22.06.2022,00:00 23.09.2022,17:00 Sustainable fibres biorefineries feedstock Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Zatvorená
22.06.2022,00:00 22.09.2022,17:00 Proteins from alternative and unconventional sources Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Zatvorená
22.06.2022,00:00 23.09.2022,17:00 Circular-by-design bio-based materials to improve the circularity of complex structures Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Zatvorená
22.06.2022,00:00 23.09.2022,17:00 Bio-based coatings, barriers, binders, and adhesives Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Zatvorená
22.06.2022,00:00 22.09.2022,17:00 High performance bio-based polymers for market applications with stringent requirements Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Zatvorená
22.06.2022,00:00 23.09.2022,17:00 Alternative sources for high added value food and/or feed ingredients Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Zatvorená
22.06.2022,00:00 22.09.2022,17:00 Maximum valorisation of sustainably sourced bio-based feedstock in multi-product, zero-waste, zero-pollution biorefinery Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Zatvorená
22.06.2022,00:00 22.09.2022,17:00 Co-processing of mixed bio-based waste streams Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Zatvorená
22.06.2022,00:00 22.09.2022,17:00 Cost-effective production routes towards bio-based alternatives to fossil-based chemical building blocks Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Zatvorená