HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzvy

Vyhľadávanie:
Aplikovať filtre:
Aktívne filtre:
Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
Zatvorené
Otvorenie Uzávierka Názov Oblasť Horizontu Status
22.06.2021,00:00 23.09.2021,17:00 ZABEZPEČENIE DÔVERYHODNOSTI A DÔVERY V KVALITU VÝSKUMNEJ ETIKY V KONTEXTE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru Zatvorená
22.06.2021,00:00 23.09.2021,17:00 VÝZVY VÝSKUMNEJ ETIKY A INTEGRITY AKO ODPOVEĎ NA KRÍZY Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru Zatvorená
22.06.2021,00:00 23.09.2021,17:00 KOORDINOVANIE IMPLEMENTÁCIE CIEĽOV EURÓPSKEHO VÝSKUMNÉHO PRIESTORU V OBLASTI RODOVEJ ROVNOSTI A INKLÚZIE V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH EÚ Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru Zatvorená
22.06.2021,00:00 23.09.2021,17:00 CENTRUM EXCELENTNOSTI VO VÝSKUME A INOVÁCIÁCH Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru Zatvorená
22.06.2021,00:00 23.09.2021,17:00 VYPRACOVANIE STE(A)M CESTOVNEJ MAPY PRE VEDECKÚ VÝCHOVU V HORIZONTE EURÓPA Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru Zatvorená
22.06.2021,00:00 23.09.2021,17:00 BUDOVANIE KAPACÍT A VYTVÁRANIE SIETÍ S CIEĽOM ZAPOJENIA OBČANOV DO EURÓPSKEHO VÝSKUMNÉHO PRIESTORU Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru Zatvorená
22.06.2021,00:00 23.09.2021,17:00 PODPORA A UPLATNENIE OBČIANSKEJ VEDY V EURÓPSKOM VÝSKUMNOM PRIESTORE Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru Zatvorená
22.06.2021,00:00 23.09.2021,17:00 OCHRANA VYSOKOŠKOLSKÝCH A VÝSKUMNÝCH INŠTITÚCIÍ PRED KONVENČNÝMI A NEKONVENČNÝMI HROZBAMI Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru Zatvorená
22.06.2021,00:00 23.09.2021,17:00 PODPORA ZMIEN V HODNOTENÍ VÝSKUMU A VÝSKUMNÍKOV Z DÔVODU OCENENIA PRAKTÍK OTVORENEJ VEDY Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru Zatvorená
22.06.2021,00:00 23.09.2021,17:00 SPOLOČENSKÁ DÔVERA VO VEDU, VÝSKUM a INOVÁCIE Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru Zatvorená