HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Zverejnenie výzvy na temu „Výskum a vývoj pre kozmické služby Galileo“

Aktualita

Dňa 01.9.2016 bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk (CFT) v súvislosti s poslaním a službami výskumu a vývoja v rámci akcií H2020 pod názvom „Výskum a vývoj pre kozmicke sluzby Galileo“.

E-dokumenty k výzve.

Účelom tejto zmluvy je multi-fold. Na jednej strane s cieľom prispieť k definovaniu objemu GNSS vesmírnych služieb, pozdĺž línie prebiehajúcich prác v rámci ICG. Na druhej strane táto akcia prispeje k charakterizácii emisií družíc Galileo prvej generácie, využiteľných budúcimi vesmírnymi prijímači GNSS.

V prípade ďalších otázok kontaktujte: Juan-Pablo.BOYERO@ec.europa.eu