HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Zverejnenie hodnotiacej správy krajín EÚ vo vztahu k výskumu a inováciám

Aktualita

POZOR – boli zverejnené hodnotiace správy krajín EÚ vo vzťahu  k výskumu a inováciám (Observatórium pre výskum a inovácie zriadené pri Spoločnom výskumnom centre). 

Pozrite sa ako dopadla Slovenská republika:

 

V roku 2014 predstavovali hrubé výdavky Slovenska na výskum a vývoj 669,6 milióna EUR a 0,89 % HDP (v roku 2013: 610,9 milióna EUR a 0,83 % HDP).

V Národnom programe reforiem SR 2014 sú stanovené ciele do roku 2020 a podnikové výdavky na výskum a vývoj na 1,2 %, resp. 0,8 % HDP. Ide o ciele skromné, ale zdá sa reálne.

V porovnaní s priemerom EÚ 28, Slovenská republika nedosiahla veľmi dobré výsledky vo väčšine ukazovateľov týkajúcich sa vedeckých publikácií.

Slovenské systémy v oblasti výskumu a vývoja stoja podľa hodnotenia pred týmito výzvami:

1. zlepšiť riadenie v oblasti výskumu a vývoja,

2. zlepšiť kvalitu vedeckej základne,

3. zvýšiť výstupy v oblasti súkromných investícií a investície do výskumu a vývoja,

4. posilniť súčinnosť vedy a priemyslu.

Viac podrobností sa dozviete v hodnotení v prílohe, dokument  je po slovensky, hodnotí celkový stav a definuje hlavné výzvy.

 

Všetky súvisiace dokumenty