HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Zoznamy výziev na roky 2021 – 22

Aktualita

Národná kancelária Horizontu pre vás pripravila sériu informačných letákov s prehľadom výziev na roky 2021 – 2022 pre jednotlivé oblasti nového rámcového programu Horizont Európa.

Aktuálne prinášame v letákovej forme zoznam výziev pre:

oblasť Výskumné infraštruktúry;

klaster 1: Zdravie;

klaster2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť;

klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Postupne budeme pridávať aj ďalšie letáky.

Letáky následne nájdete aj pod jednotlivými oblasťami/klastrami.

Pre viac informácií k výzvam a programu kontaktujte na Slovensku príslušný národný kontaktný bod pre danú oblasť programu.

23.7.2021, akt.23.9.2021