HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Zostáva týždeň na využitie služieb na vývoj vakcín TRANSVAC2

Aktualita

Požiadajte o bezplatné vysoko kvalitné technické služby v oblasti výskumu a vývoja do 5. augusta!

Vakcíny patria medzi najúspešnejšie a nákladovo najefektívnejšie nástroje verejného zdravia na prevenciu chorôb a úmrtí. Vývoj vakcín je však časovo náročný a zložitý.

TRANSVAC2 podporuje a zrýchľuje kandidátov na vakcíny v rámci celého výskumu a vývoja poskytovaním podpory, vytvárania sietí a školením.

Služby TRANSVAC pokrývajú všetky aspekty vývoja vakcín pre:
• akákoľvek chorobu,
• profylaktické a terapeutické vakcíny,
• ľudské a veterinárne vakcíny,
• zadarmo (až na pár výnimiek)!,
• môžu sa uchádzať vedci z akademickej obce, MSP a priemyslu.

Pozrite sa na služby TRANSVAC-u

Zdroj: Transvac, 30.7.2020, vip/ kas