HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Zmeny pri účasti švajčiarskych subjektov v programe H2020

Aktualita

Švajčiarske orgány a Európska komisia potvrdili, že Švajčiarsko bude od 15.septembra 2014 považované za pridružený štát pre účasť na programe H2020.

Toto oznámenie bolo potvrdené na základe dohody o čiastočnom pridružení Švajčiarska k H2020 dosiahnutej tento rok v lete a predbežne sa bude  vykonávať so spätným platnosťou. Podpis dohody sa očakáva začiatkom decembra 2014, po riadnom schvaľovacom procese na úrovni EÚ i švajčiarskej strany.
 
Čiastočné predruženie znamená, že vedci so sídlom vo Švajčiarsku sa:

• považujú za pochádzajúcich z pridruženej krajiny k H2020 pre činnosti v rámci Piliera 1 (excelentná veda), rozšírenie účasti, Euratom a ITER H2020. Švajčiarsko bude tiež finančne prispievať na tieto časti programu (pro rata temporis) podľa obvyklých vzorcov pre HDP.

• považujú za pochádzajúcich z tretích krajín pre H2020 pre činnosti v rámci všetkých ostatných oblasí H2020 (najmä 2. a 3.piliera). Ako bolo oznámené už v júni, Švajčiarsko potvrdilo, že bude poskytovať priame financovanie pre výskumných pracovníkov so sídlom vo Švajčiarsku, ktorí nemôžu získať finančné prostriedky od Európskej komisie.

Vzhľadom k pomerne rýchlemu nadobudnutiu účinnosti a na možné nezrovnalosti, ktoré môžu nastať, Vám budem naďalej k dispozícii pre prípadné otázky. 

Viac informácií možno nájsť na nižšie uvedené odkazy:

Švajčiarsky portál: http://www.sbfi.admin.ch/dienstleistungen/formulare/01667/index.html?lang=en

Participants’ portal Európskej komisie: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-hi-swiss-part_en.pdf

Kontakt na poradcu:

European Advisor for Research:

SwissCore

Rue du Trône 98

1050 BRUSSELS

BELGIUM

Phone +32 2 549 09 80

mueller@swisscore.org

www.swisscore.org