HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Žiadosť o štipendium na výskumné pobyty pre doktorandov, vedeckých výskumníkov, VŠ učiteľov v zahraničí

Aktualita

Predĺženie termínu na podanie žiadostí o štipendium do zahraničia. Zdroj: SAIA

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) si dovoľuje informovať záujemcov o štipendijné pobyty udeľované na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd do 16 krajín sveta, že termín podávania žiadostí bol predĺžený na 31. 1. 2023 do 16:00.

V rámci štipendijných ponúk udeľovaných na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd sa študenti, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci môžu uchádzať o nasledovné typy pobytov: 

  • študijné pobyty, 
  • výskumné pobyty, 
  • prednáškové pobyty, 
  • letné jazykové školy. 

Zmenená uzávierka na štipendijné pobyty do 16 krajín sveta platí pre akademický rok 2023/2024 a letné kurzy počas leta 2023 a týka sa nasledovných krajín: 

  • Belgicko 
  • Bielorusko 
  • Bulharsko 
  • Česko 
  • Egypt 
  • Grécko 
  • Chorvátsko 
  • Kazachstan 
  • Maďarsko 
  • Moldavsko 
  • Poľsko 
  • Rumunsko 
  • Severné Macedónsko 
  • Slovinsko 
  • Srbsko 
  • Ukrajina. 

Viac informácií:

Termín podávania žiadostí do 16 krajín sveta udeľovaných v rámci bilaterálnych dohôd programu Akademické mobility bol predĺžený!

Zdroj: https://www.saia.sk, zverejnené: 15. 12. 2022, autor: rpa