HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Záznam z predstavenia nového pracovného programu pre klaster 2

Aktualita

V dňoch 15. – 16. novembra 2022 sa uskutočnil online národný infodeň, v rámci ktorého bol okrem iného predstavený aj pracovný program na roky 2023 – 2024 pre Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť a predbežne plánované výzvy na ďalšie obdobie.

Výzvy sú plánované v rámci troch destinácií:

  • Destinácia 1: Inovatívny výskum v oblasti demokracie a správy vecí verejných
  • Destinácia 2: Inovatívny výskum európskeho kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu – budovanie našej budúcnosti na základe minulosti
  • Destinácia 3: Inovatívny výskum sociálnych a ekonomických transformácií

Záznam:

Informačný deň: Klaster 2 – Pracovný program 2023 – 2024 (15.11.2022)

V prípade záujmu o viac informácií k výzvam klastra 2 a programu Horizont Európa kontaktujte príslušný národný kontaktný bod.

elz, 30.11.2022