HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prezentácie z podujatia klaster 2 – kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Aktualita

Národná kancelária Horizontu dňa 11. januára 2024 zorganizovala informačné podujatie zamerané na predstavenie aktuálne otvorených a plánovaných výziev na rok 2024 pre klaster 2 – kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť a aktuálnych kaskádových výziev v rámci misie Adaptácie na zmenu klímy.

Prezentácia – Klaster 2 – Otvorené a plánované výzvy, záverečné tipy

Prezentácia – Misia Adaptácia na zmenu klímy – Otvorené výzvy

V prípade záujmu o viac informácií, kontaktujte zodpovedné národné kontaktné body Elenu Žákovú a Miroslavu Tužinskú.

11.1.2024, elz