HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Závery a odporúčania z konferencie BIS 2020/2

Aktualita

Image may contain: text that says ""Občan má byt V centre pozornosti. Tyka sa to aj používania elektronickych služieb, ktoré štát poskytuje." BRISK PRNANOiCส"
Image may contain: text

BLOK 1 – Podpora inovácií vnútri organizácie 

BLOK 1 pokračovanie + BLOK 2 -Príklady dobrej praxe 

PANELOVÁ DISKUSIA – Ako podporovať kultúru inovácií vo vnútri organizácie?

Zdroj: MIRRI, zverejnené: 17.12.2020, autor: rpa