HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Zaujímavé ponuky pre postdoktorantov v Argentíne

Aktualita

V rámci Akcií Marie Skłodowska-Curie (MSCA) je na webovej stránke Styčného úradu Argentíny v Európskej únie uvedených niekoľko ponúk pre výskumníkov s cieľom posilniť tvorivý a inovačný potenciál výskumných pracovníkov. Pozrite si ponuku viac ako 80 vyjadrení záujmu z Argentíny.

Prečo by ste mali považovať Argentínu za partnera v akcii MSCA?

  • Pretože Argentína má v schéme RISE v regióne najvyššiu mieru úspešnosti.
  • Pretože Argentína má výskumné centrá excelentnosti, v ktorých môže európsky postdoktorant vykonávať svoje IF-GLOBAL

Viac informácií nájdete na webe.