HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Záujem o štipendium MCSA (IF) v oblasti Life Science

Aktualita

Dávame do pozornosti záujemcom o štipendium MCSA IF v oblasti Life Science. Jedná sa o ponuku hostiteľskej inštitúcie v rámci MSCA IF v rámci Society and Enterprise Panel.