HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Zaregistrujte sa na Európsky týždeň regiónov

Aktualita

Európsky týždeň regiónov a miest 2023. Zdroj: EC

Európsky týždeň regiónov a miest 2023 (#EURegionsWeek) sa blíži a Eurostat by Vás rád pozval na svoje podujatia.

Dňa 10. októbra 2023 od 16:30 do 17:30 SEČ bude Eurostat hostiť workshop s názvom „Prelomenie bariér cezhraničnej štatistickej spolupráce – výzvy a príležitosti“.

Podujatie sa zameria na dôležitosť cezhraničnej interakcie pri informovaní o rozhodovaní a cezhraničných politických iniciatívach.

K Aleksandre Galic, štatistickej referentke Eurostatu, sa pripojí Johan van der Valk, projektový manažér zo Statistics Netherlands, a Tobias Link, štatistik z KOSIS-Gemeinschaft, aby diskutovali o výzvach a príležitostiach cezhraničnej štatistickej spolupráce z lokálnej, národnej, a európskej perspektívy. Budú prezentovať výsledky a diskutovať o praktických aspektoch cezhraničných miest, zberu údajov a kódovaní, ako aj o plánoch do budúcnosti v tejto oblasti.“

Dňa 12. októbra 2023 o 11:30 SEČ bude Eurostat hostiť prednášku „Päť máp a päť pohľadov na európske regióny – preskúmajme!“, na ktorej sa ponorí Teodóra Brandmüller, zástupkyňa vedúceho oddelenia E4 (Oddelenie regionálnej štatistiky a geografických informácií) do života 447 miliónov ľudí žijúcich vo všetkých regiónoch EÚ, pričom sa týka tém ako demografia, vzdelávanie a trh práce.

Prednáška bude obsahovať interaktívne vizuály z balíka regionálnej ročenky Eurostatu 2023, ktorý bude zverejnený tesne pred podujatím, a zameria sa na to, ako sa regióny vyrovnávajú so zeleným a digitálnym prechodom.

Pridajte sa na tieto osobné podujatia v Bruseli, zaregistrujte sa kliknutím na odkazy na workshop a prednášku.

Počas Európskeho týždňa regiónov a miest môžete navštíviť aj stánok Eurostatu, kde pracovníci z Eurostatu poskytnú bezplatný a jednoduchý prístup k európskym regionálnym štatistikám.

Viac informácií:

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 3. 8. 2023, autor: rpa