HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Zapojte svoje mesto do Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá!

Aktualita

Európska komisia zverejnila 25. 11. 2021 na Konferencii k Misiám EU výzvu na vyjadrenie záujmu európskych miest o účasť na aktivitách Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá.

Predstavitelia Európskej komisie predstavili všetky náležitosti výzvy a postup ako bude prebiehať, ako aj ďalšie dôležité informácie pre mestá, ktoré prejavia svoj záujem zúčastniť sa aktivít misie. Cieľom tejto misie je dosiahnuť do roku 2030 prostrednictvom zavádzania inteligentných a zelených riešení stovky klimaticky neutrálnych miest. Tie budú zároveň slúžit ako centrá inovacií, ktorých overené riešenia budú môcť využiť aj dalšie európske mestá na ceste ku klimatickej neutralite. Výzva je otvorená do 31. januára 2022.

Účelom tejto misie je podpora a propagácia stovky európskych miest v ich systémovej transformácii na klimatickú neutralitu do roku 2030 a premena týchto miest na centrá experimentovania a inovácie.

Európske mestá sa môžu registrovať a týmto spôsobom vyjadriť svoj záujem stať sa v rámci misie klimaticky neutrálnymi do roku 2030. Registrácia bude potrebná na prístup k dotazníku, ktorý budú musieť mestá vyplniť, aby si mohli podať návrh do výzvy na vyjadrenie záujmu (Call for expression of interest to join the climate-neutral and smart cities mission). Registrácia je možná kedykoľvek pred alebo po otvorení výzvy. Mestá, ktoré sa registrujú, dostanú odkaz na dotazník e-mailom. V dotazníku sú mestá vyzvané poskytnúť informácie o svojej súčasnej situácii, prebiehajúcej práci a budúcich plánoch v oblasti klimatickej neutrality.

Výzva pre mestá je otvorená do 31. januára 2022

V záujme poskytnúť európskym mestám komplexné informácie o Misii Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá., Európska komisia sprístupnila Informačný balík (Info Kit) pre mestá:

Súbor informácií sa skladá z dvoch častí:

  • Časť I („Porozumenie misii miest“) je praktická príručka, ktorá pomôže mestám pripraviť sa na výzvu na vyjadrenie záujmu o účasť na misii.
  • Časť II („Krátky sprievodca mestskou klimatickou neutralitou“) ponúka zdroje a stratégie na dosiahnutie klimatickej neutrality na úrovni mesta. Časť II má slúžiť ako usmernenie až počas implementácie misie.

K dispozícii je aj dokument s často kladenými otázkami, ktorý obsahuje odpovede na otázky položené účastníkmi počas webinára „Misia klimaticky neutrálnych a inteligentných miest“, ktorý sa konal 1. októbra 2021. Toto je živý dokument, ktorý sa bude priebežne aktualizovať.

Všetky informácie pre mestá k misii:

Zapojte sa aj Vy do tvorby nových klimatických riešení prostredníctvom Vašich miest!

Zdroj: EK, 26.11.2021, mit