HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Zapojte sa do prieskumu v rámci EOSC-Life

Aktualita

V rámci svojej práce v rámci EOSC-Life vás pozývame, aby ste sa zúčastnili a pomohli formovať budúce politiky, špecifikácie a nástroje na prácu s citlivými údajmi v komunite vied o živote.

Ak spracúvate, ukladáte, zdieľate alebo opakovane používate citlivé údaje (napr. lekárske fotografie umožňujúce identifikáciu osôb, potenciálne nebezpečný vírusový výskum atď.). Odporúčame vám zúčastniť sa nasledujúceho prieskumu


Ak sa zabezpečí, čo najväčší počet ľudí, zaistia sa budúce lepšie odporúčania v danej komunite do budúcnosti.

Zdroj: EOSC-life, 6.10.2020, kas