HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Začína sa realizovať nový projekt misie CITIES

Aktualita

V Trenčíne sa začína realizovať nový projekt misie CITIES. Cieľom projektu MOBILITIES FOR EU je preukázať, že inovatívne koncepcie mobility cestujúcich a nákladnej dopravy navrhnuté a realizované podľa participatívnych princípov a princípov zameraných na používateľa sú nákladovo efektívnymi a uskutočniteľnými riešeniami, ktoré prispievajú k  transformácii miest na klimaticky neutrálne.

Koordinátorom projektu je španielske technologické centrum CARTIF. Na jeho realizácii sa bude podieľať 28 partnerov z 8 krajín sveta. Projekt bude trvať 5 rokov a na jeho realizáciu je vyčlenených 29 miliónov EUR.

Počas realizácie projektu sa v európskych mestách v Madride a Drážďanoch bude realizovať 11 pilotných projektových aktivít, ktoré zahŕňajú 27 veľmi inovatívnych riešení pre mobilitu osôb a tovaru, ktoré využívajú kombinovaný potenciál elektrifikácie, automatizácie a konektivity, a to od návrhu až po fázu implementácie a hodnotenia. Madrid a Drážďany budú v projekte zohrávať pozíciu vedúcich miest (tzv. Lead Cities – LC). Obe mestá majú tiež ambíciu stať sa priekopníkmi tohto procesu (pilotné mestá), pričom využijú viaceré už existujúce iniciatívy sociálnej angažovanosti (social engagement) a posilnenia postavenia, ktoré budú integrované do konceptu mestských dopravných laboratórií (Urban Transport Labs – UT-Labs), ktoré sú koncipované ako inovačné centrá s cieľom podporiť rýchlejšie rozširovanie a replikovateľnosť na európskej úrovni.

Nasledne sa do aktivít testovania a overovania konceptu mestských dopravných laboratórií zapojí 5 miest, v ktorých sa budú replikovať pilotné riešenia (5 tzv. replikačných miest):

  • Ioaninna – Grécko
  • Trenčín – Slovensko
  • Espoo-Fínsko
  • Gdansk-Poľsko
  • Sarajevo-Bosna a Hercegovina.

Vybudujú si svoje vlastné UT-Labs v ktorých budú testovať overené riešenia z pilotných miest a nádledne integrujú vlastné návrhy riadenia dopravy v meste.

V súčasnosti prebieha proces podpisu grantovej dohody medzi Európskou komisiou a konzorciom projektu.

Vyhodnotenie výzvy HORIZON-MISS-2023-CIT-01

Do výzvy bolo predložených v rámci dvoch tém 27 projektových návrhov. Uspeli dva projekty metaCCAZE a MOBILITIES FOR EU.

Na zoznam schválených projektov sa dostal jeden projekt so slovenskou účasťou.

Celý názov projektu: New MOBility solutions for clImate neutraLity in EU cITIES

Podrobný prehľad:

Výzvauzávierkapočet predložených
projektových návrhov
počet SK účastíz toho úspešné
SK účasti
HORIZON-MISS-2023-CIT-01-0127/04/20231922
(Trenčín, STU)
HORIZON-MISS-2023-CIT-01-0227/04/2023810
SPOLU2732

Zdroj: CINEA, mit, 3.1.2024