HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

World Cancer Day 2020

Aktualita

Svetový deň proti rakovine (World Cancer Day) je medzinárodný deň, ktorý si pripomíname každoročne 4. februára, aby sa  zvýšilo povedomie o rakovine a tiež posilnila jej prevencia, diagnostika a liečba. Pri tejto príležitosti organizuje dňa 4.2.2020 Nadácia Výskum Rakoviny podujatia, na ktorých svojou účasťou môžete podporiť idey Svetového dňa proti rakovine:

Manifestačné zhromaždenie v areáli SAV, 8.00-8.15 h ,

Konferenciu s názvom Integratívna onkológia 2, 10.00-13.30 h,

a dňa 7. február 2020:

Satelitná prednáška WCD2020 – Bratislava, 14.00 h .

World Cancer Day (WCD) je každoročne organizovaný Úniou pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC) s účelom podpory jej primárneho cieľa – zníženia úmrtí spôsobených týmto zákerným ochorením. Heslom kampane Svetového dňa proti rakovine je „I am and I will“, teda „Ja som a ja budem“, čo by malo v každom z nás povzbudiť konkrétne kroky, ktoré dokážeme vykonať v záujme prevencie vzniku ochorenia a tiež v šírení tejto myšlienky.

Informovanie a vzdelávanie je dôležitým krokom pri vytváraní porozumenia, upokojenia našich obáv i boja proti dezinformáciám. Množstvo užitočných informácií preto môžete získať aj na oficiálnom webe World Cancer Day.

Ďalším užitočným webom, ktorý by ste určite mali navštíviť je Európsky kódex proti rakovine, kde nájdete 12 účinných spôsobov, ktorými je možné znížiť riziko vzniku ochorenia.

Svetový deň proti rakovine poskytuje príležitosť všetkým, jednotlivcom, komunitám, celej spoločnosti a vládam, aby sa zamysleli nad tým, čo môžu urobiť v boji proti rakovinovým ochoreniam. Cieľom tohto významného celosvetového hnutia je zvýšiť povedomie o existujúcich riešeniach onkologických ochorení a urobiť krok od vedomostí k aktivite. Je dokázané, že rakovina je jeden z najsilnejších negatívnych vplyvov v živote človeka. Je preto nutné znížiť globálne bremeno rakoviny, snažiť sa eliminovať rakovinu ako život ohrozujúcu chorobu a najmä zlepšiť kvalitu života pacientov a zvýšiť mieru prežívania. Svetový deň proti rakovine nám dáva šancu premýšľať o tom, čo môžeme urobiť, stanoviť si záväzok a prijať opatrenia. Nech sa rozhodneme spraviť čokoľvek, bude to zmena v boji proti rakovine.

Nadácia Výskum Rakoviny si prvýkrát pripomenula Svetový deň proti rakovine v roku 2007 a pri tejto príležitosti organizovala slávnostný koncert v Slovenskom rozhlase. Od toho roku sa každoročne aktívne zapája do tohto celosvetového hnutia svojimi aktivitami. Organizuje popularizačno-edukačný projekt Vedecké dielne Onkológia pre študentov gymnázií na celom Slovensku, ktorý začína 4. februára a končí Dňom výskumu rakoviny – 7. marca spolu so Súťažou mladých onkológov.
V súlade so zámermi Svetového dňa proti rakovine organizovala Nadácia Výskum Rakoviny v priebehu rokov konferencie Nie je to mimo nás, Biomedicína 21. storočia –Výskum a liečba nádorov a sympózium Integratívna onkológia. Tieto aktivity sa venovali stavu, úrovni a potrebám súvisiacim s trendmi preventívnej a personalizovanej medicíny, včasnej a efektívnej diagnostiky nádorových ochorení.

Zdroj: Nadácia Výskum rakoviny, 28.1.2020, ihe