HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

WORKSHOP projektu Newton

Aktualita

Dovoľujeme si Vás upozorniť na podujatie Dissemination and Exploitation Workshop, ktoré organizuje úspešný e-learningový projekt NEWTON, financovaný z programu Horizont 2020. Workshop sa uskutoční dňa 17.5. od 9 hod. v budove CVTI SR, v Bratislava na Patrónke. Súčasťou podujatia budú ukážky kurzov z projektu NEWTON, vrátane využitia virtuálnej reality vo výuke.

Program workshopu:

 

Úvodné prezentácie

09:00 – 09:10

Úvodná prezentácia projektu NEWTON 

Gregor Rozinaj (koordinátor projektu za STU Bratislava)

 

Prezentácie partnerov participujúcich na testovaní pilotných kurzov projektu NEWTON

STU Bratislava

09:10 – 09:30

Kurz Networking

Pavol Podhradský, Marek Vančo, Martin Medvecký

Earth course

Pavol Podhradský,
Marek Vančo

Programming course

Gregor Rozinaj,
Radoslav Vargic

 

Atos

09:30 – 09:45

Virtuálne laboratórium Elektrofyziky vo virtuálnej realite

Ing. Jana Sulovská

Virtuálna učebňa priestorovej geometrie vo virtuálnej realite

Ing. Jana Sulovská

 

Kybertec

09:45 – 09:55

 

Kurz Networking

Oto Sládek

 

Panelová diskusia so zástupcami škôl (učiteľov a študentov) participujúcich na testovaní pilotných kurzov a využití vysledkov projektu NEWTON vo vzdelávaní

 

SPŠ J. M. Banská Bystrica

Slavomír Ilavský

SOŠ-IT Banská Bystrica

Miroslav Ferienčík

VOŠIS Praha

Oto Sládek, Daniel Rantoš, Antonín Skopec

ZŠ Bratislava – Lamač

Alena Petáková, Richard Kovács

STUBA

Gregor Rozinaj, Pavol Podhradský, RadoslavVargic

Atos

Mrg. Terézia Hlobeňová – Spojená škola Mokrohájska, Ing. Jana Sulovská

 

09:55 – 10:45

Kurz Networking

SPŠ J. M. Banská Bystrica

Slavomír Ilavský

SOŠ-IT Banská Bystrica

Miroslav Ferienčík

VOŠIS Praha

Daniel Rantoš, Antonín Skopec

STUBA

Martin Medvecký

AC-TUK

Radoslav Vargic


 /HORIZONT_2020/ICT/2019/Program_NEWTON_Workshop_new.pdf target=“_blank“>Program workshopu vo formáte pdf..