HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Workshop pre záujemcov o granty ERC v oblasti humanitných a spoločenských vied

Aktualita

Pripravujete alebo zvažujete podať projekt k výzve ERC Starting alebo Consolidator grants v oblasti humanitných a spoločenských vied?

Využite jedinečnú príležitosť zúčastniť sa praktického mentoringového workshopu s bývalými členmi hodnotiacich panelov! Formou interaktívnych seminárov, v malých skupinkách, získate individualizované poradenstvo ku koncepcii a rozvoju akademického obsahu vášho projektu. Medzinárodne uznávaní vedci, ktorí pôsobili ako členovia hodnotiacich panelov ERC, alebo ktorí sami držali granty ERC, budú počas seminára pôsobiť ako mentori.

Mentoringové podujatie je určené výskumným pracovníkom z oblasti histórie, antropológie, politológie, sociológie, štúdií vied a technológií, ako aj kultúrnych a literárnych štúdií zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy, ktorí sa chcú uchádzať o ERC Starting and Consolidator v najbližších rokoch (2021-2023).

Nasledujúci workshop sa bude konať 2. – 3. júla 2021, online formou. Účasť je bezplatná; jazykom workshopu je angličtina. Počet miest je obmedzený. Prihlásiť sa je možné u organizátorov čo najskôr, najneskôr do 31.mája 2021. K prihláške je potrebné zaslať životopis a stručný 2-stranový návrh vášho projektu.

Workshopy sa zameriavajú výlučne na koncepciu a dizajn akademických výskumných projektov a teda sú určené na doplnenie práce národných kontaktných miest pre program ERC. Podujatie spoluorganizuje viedenský Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) a Polská Akadémia Vied (PAN).

Zdroj: ERC, 29.4.2021, zur