HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Workshop – NPD Skills: learn through experience

Aktualita

EIT Food pozýva na špecifický workshop s názvom „NPD Skills: learn through experience“ pre odborníkov z oblasti potravinárstva, ktorí by chceli získať zručnosti v oblasti New Product Development (NPD).

Workshop NPD Skills je jedinečnou príležitosťou učiť sa prostredníctvom skúseností, stretnúť sa s odborníkmi pracujúcimi v potravinárskom priemysle a rozšíriť si vedomosti v oblasti vývoja nových výrobkov!

Seminár o vývoji nových výrobkov v potravinárskom priemysle bude pozostávať z dvoch častí – jedna sa bude konať online formou ako „blended-learning“ kurz v apríli/máji 2022. V ponuke sú dva termíny:

  • Option 1: 05.04.2022 – 29.04.2022
  • Option 2: 09.05.2022 – 01.06.2022

Druhá časť pozostáva so záverečného dvojdňového stretnutia (in-person) v termíne 23. – 24. jún 2022 vo Varšave.

Povinné je absolvovať obe časti.

Workshop pozostáva z viacerých praktických stretnutí, vrátane:

  • spracovania potravín naživo,
  • senzorického hodnotenia,
  • video prípadových štúdií,
  • virtuálnych prehliadok,
  • tímovej práce,
  • cvičení založených na simulácii a
  • prípadových štúdií rôznych globálnych spoločností a začínajúcich podnikov.

Okrem toho sa uskutoční zasadnutie zamerané na výmenu poznatkov, takže účastníci môžu prezentovať výsledky výskumu a nápady súvisiace s NPD.

Podrobné informácie nájdete tu: www.eitfoodnpdskills.eu

Prihlášky možno predkladať: https://apply.eitfood.eu/courses/course/117-npd-skills-learn-through-experience

Dôležité termíny:

1. uzávierka prihlášok13. marec 2022
2. uzávierka prihlášok30. marec 2022
Záverečný termín predloženia prihlášok24. apríl 2022

Posudzovatelia hodnotia žiadosti priebežne.

Zdroj: EIT Food, 3.3.2022, nakh