HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Workshop – Impact on the three cPPPs

Aktualita

Európska komisia organizuje dňa 17. 5. 2017 v Bruseli v čase od 9:30 do cca 17:00 hod. podujatie s názvom Impact Workshop on the three cPPPs

  • Factories of the Future,
  • Energy-efficient Buildings a
  • Sustainable Process Industry.

 

Podujatie je možné sledovať cez webstreaming na adrese: https://webcast.ec.europa.eu/ppps-impact-workshop.

Program

 

Registrácia nie je potrebná.

 

Tento v poradí už 7. workshop spája predstaviteľov cPPP projektov podporených v rámci Horizontu 2020 v rokoch 2014-2016. Jeho cieľom je posilniť ich impakt po ukončení financovania zo strany EÚ a zhrnúť doterajšie poznatky s doterajším tzv. „leverage“ efektom a dopadom cPPP projektov.