HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Workshop Európskeho inovačného partnerstva Raw Materials

Aktualita

Dňa 20. mája 2015 EK zorganizovala workshop pre EIP Raw Materials – Raw Materials in Juncker Plan.

 

Cieľom workshopu bolo preskúmať a diskutovať o potenciáli pre projekty v oblasti surovín v súvislosti s Junckerovým Investičným plánom. Popoludňajšia časť seminára otvorila diskusiu na tému možnosti zriadenia Európskej investičnej platformy v oblasti surovín.

 

Prezentácie z workshopu nájdete na stránkach Európskeho inovačného partnerstva v oblasti surovín.