HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Workshop ERC pre oblasť humanitných a spoločenských vied

Aktualita

Pripravujete alebo zvažujete podať projekt k výzve ERC Starting alebo Consolidator grants v oblasti humanitných a spoločenských vied (SSH)?

Využite jedinečnú príležitosť zúčastniť sa praktického mentoringového workshopu s bývalými členmi hodnotiacich panelov!

Formou interaktívnych seminárov v malých skupinkách získate individualizované poradenstvo ku koncepcii a rozvoju akademického obsahu svojho projektu. Medzinárodne uznávaní vedci, ktorí pôsobili ako členovia hodnotiacich panelov ERC alebo ktorí sami získali granty ERC, budú počas seminára pôsobiť ako mentori.

Praktický workshop je otvorený pre výskumných pracovníkov z oblasti histórie, antropológie, politológie, sociológie, štúdií vied a technológií, ako aj kultúrnych a literárnych štúdií pôsobiacich v strednej Európe, ktorí sa chcú uchádzať o ERC Starting and Consolidator v najbližších rokoch.

Nasledujúci workshop sa bude konať 1. – 2. decembra 2023, v online formáte. Jazykom workshopu je angličtina.

Počet miest je obmedzený a obsadzuje sa priebežne, so zaslaním prihlášky preto zbytočne neotáľajte.

K prihláseniu zašlite životopis a stručný 2-stranový návrh svojho projektu. Prihlásiť sa je možné najneskôr do 13. októbra 2023 alebo do naplnenia kapacity workshopu.

Workshop je zameraný výlučne na koncepciu a dizajn akademických výskumných projektov a určený na doplnenie práce národných kontaktných bodov pre program ERC. Podujatie spoluorganizuje viedenský Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) a Poľská Akadémia Vied (PAN).

Stiahnite si viac informácii

Kontakt pre zasielanie prihlášok: erc@iwm.at

Kontakt v SR: ERC NCP

Zdroj: ERC/IWM, 30.8.2022, zur