HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webináre o OpenAIRE pre koordinátorov projektov a správcov výskumu

Aktualita

Pozývame Vás sledovať 3 webináre k téme Open Access ešte v máji. Nezabudnite si poznačiť do kalendára nasledujúce termíny. Webináre sú vždy o 14 hod. v trvaní cca. 1 hod.

Pôjde o tieto témy:

29.5. – OPEN ACCESS TO PUBLICATIONS IN HORIZON 2020

30.5. – OPEN RESEARCH DATA IN HORIZON 2020

1.6. – FP7 POST-GRANT OPEN ACCESS PILOT