HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: úverový crowd-funding a inovatívne MSP

Aktualita

Projekt Altfinator realizovaný v rámci programu Horizont 2020 má za cieľ vyššie využitie alternatívnych finančných nástrojov (iných ako bankové zdroje) inovatívnymi malými a strednými podnikmi.

Jednou z jeho aktivít je bezplatný webinár o úverovom crowd-fundingu, v rámci ktorého predstavia svoj pohľad na tento nástroj profesionálna online crowdfundingová platforma ako aj MSP, ktorý úverový crowd-funding využil na financovanie svojej inovácie.

Webinár bude trvať 1 hodinu a uskutoční sa 17. decembra 2019 od 11:30 do12:30.

Viac informácií a registrácia

Zdroj: www.altfinator.eu, zverejnené: 3.12.2019, autor: lda