HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár predstaví služby Strediska pre monitorovanie palivových článkov na vodík

Aktualita

Stredisko pre monitorovanie sektora palivových článkov a vodíka (Fuel Cells and Hydrogen Observatory – FCHO) poskytuje údaje (štatistiky, fakty a analýzy) a aktuálne informácie o celom vodíkovom sektore. FCHO sa zameriava na monitorovanie technológií, trhu, sociálno-ekonomických ukazovateľov, politík a právnych noriem a sprehľadňuje finančnú podporu v danom sektore.

FCHO vzniklo s podporou a je financované Spoločným podnikom pre palivové články a vodík (FCH JU) FCH a bude slúžiť tvorcom politík, zainteresovaným stranám z daného priemyselného odvetvia ako aj širokej verejnosti.

Pripojte sa k spusteniu Strediska FCHO dňa 15. septembra 2020 od 10:30 hod.

Webinár poskytne používateľom príležitosť dozvedieť sa viac o informáciách, údajoch a analýzach, ktoré sú k dispozícii v tomto stredisku a poslúžia aj tvorcom politík, zainteresovaným stranám z priemysle či širokej verejnosti.

15.9.2020 -  Fuel cells and hyrogen observatory launch - online


Registrácia je otvorená.

Viac informácií môžete získať aj na sociálnych sieťach Strediska FCHO na Twitter – @FCHObservatory a na LinkedIn.

Zdroj: FCHO, 10.8.2020, kas