HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár pre záujemcov o účasť v EIC Prizes

Aktualita

Európska inovačná rada (EIC) vyhlásila počas svojej pilotnej fázy 6 cien pre výnimočné ambiciózne inovácie prispievajúce k riešeniu kľúčových problémov, ktorým čelí súčasná spoločnosť.

EIC Prizes sú otvorené pre kohokoľvek bez obmedzenia krajiny pôvodu, kto je schopný prinášať nové nápady naprieč rôznymi sektormi a disciplínami. Víťazom sa stáva ten, kto prinesie najlepšie prelomové riešenie daného problému. Štyri zo šiestich cien ešte nemajú svojich víťazov. Jednou z nich je aj cena pre najlepšie riešenie pre systém umelej fotosyntézy, ktorý je schopný produkovať využiteľné syntetické palivo.

Cena pre víťazný tím/jednotlivca na vývoj funčného prototypu tohto systému je 5 mil. EUR. Finálny systém musí byť schopný integrovať celý proces od zachytávania svetla po produkciu paliva a mal by byť schopný napájať malý motor. Uzávierka súťaže je druhý kvartál 2021.

Viac informácií o podmienkach súťaže či vzor prihlášky sú k dispozícii na web stránke Európskej komisie. Odkaz na výzvu na Funding & Tender Opportunities portáli je tu.

Európska komisia organizuje pre všetkých záujemcov o účasť v tejto súťaži webinár, na ktorom sa dozvedia všetky novinky ohľadom súťaže ako aj odpovede na svoje otázky v rámci Q&A sekcie. Webinár sa uskutoční 10. februára 2021 (13:00 – 14:00 CET). Záujemci o účasť sa môžu registrovať na tomto odkaze najneskôr do 8. februára.

Všetky otvorené výzvy v rámci EIC Prizes sú k dispozícii na tomto odkaze.

Viac informácií o EIC Prizes nájdete v sekcii Inovácie v malých a stredných podnikoch.

Zdroj: EK, zverejnené: 3.2.2021, autor: lda