HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinar – O duševných právach v projektoch Horizontu 2020

Aktualita

Dňa 16.12.2015 si pozriete webinár „O duševných právach v projektoch Horizontu 2020“. Môžete získať zaujímavé informácie o využití práv duševného vlastníctva v projektoch H2020. Tento webový seminár Vám poskytne celkový pohľad na tvorbu a rozvoj práv duševného vlastníctva, a to tak počas ako aj po dobe trvania projektu H2020. Budú analyzované najčastejšie chyby už pri plánovaní a zároveň dostanete niekoľko praktických tipov, ako môžete dosiahnuť najlepšie možné výsledky z projektu v H2020.

 

Po tréningu účastníci lepšie pochopia nasledujúcich záležitosti:

    Duševné práva (DP) v kozorcionálnej dohode: najmä s ohľadom na výsledky výskumu.
    Akým najlepším spôsob zmaximalizovať hodnotu vášho DP?
    Posudzovanie vašich práv duševného vlastníctva: Ako môžete odhadnúť hodnotu vášho DP?
    Aké kritériá by mala byť vzatá do úvahy, ak má určiť, koľko ich stojí za vašu IP?
    Aké sú najlepšie stratégie využívania DP a obchodné plány pre vstup na trh?
    Ako žať plody svojich DP: licencií a následná správa dohôd.

Dĺžka: 60 minút (prezentácia) + 15 minút na otázky

Poplatok: Webový seminár je k dispozícii zdarma.

Registrujte sa tu.