HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Možnosti kaskádového financovania v programe Horizont 2020

Aktualita

Webinár predstaví možnosti kaskádového financovania v programe Horizont 2020, informácie z pozadia ako aj podporu, ktorá je dostupná pre britské ako aj európske organizácie pri žiadostiach o kaskádové financovanie a pri hľadaní partnerov.

Kaskádové financovanie (cascade funding/competitive calls) v rámci programu Horizont 2020 je spôsob financovania tzv. tretích strán (Financial Support for Third Parties – FSTP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur na obdobie do jedného roka. Je to mechanizmus Európskej komisie na distribúciu verejných finančných prostriedkov s cieľom pomôcť príjemcom, ako sú startupy, malé a stredné podniky a / alebo stredne kapitalizované spoločnosti (mid-caps), pri zavádzaní alebo rozvoji (najmä) digitálnych inovácií.

Program a registrácia na webinár

Prehľad možností kaskádového financovania uvádzame v sekcii Inovácie v malých a stredných podnikoch.

Zdroj: www.ktn-uk.org, zverejnené: 19.3.2020, autor: lda