HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Možnosti financovania vznikajúcich technológií

Aktualita

Projekt FETFX spolu s troma iniciatívami ERA-NET Cofund vás pozývajú na webinár, ktorý sa uskutoční 19.11.2020 od 11:00 – 12:30 hod. informujúci o aktuálnych možnostiach a obsahu posledných otvorených výziev v rámci ERA-NET Cofund ako aj o možnostiach podpory pre žiadateľov na národných aj európskej úrovni.

Program webinára:

 • Predstavenie možností v oblasti vznikajúcich technológií v rámci pilotu EIC
  • Vývoj EIC: čo vieme doteraz?
  • Relevantné iniciatívy a možnosti v schéme Pathfinder
 • Možnosti financovania v rámci H2020 FET ERA-NET Cofund
  • Iniciatíva CHIST-ERA a jej plánované výzvy
  • Iniciatíva FLAG-ERA a jej plánované výzvy
  • Iniciatíva QuantERA a jej plánované výzvy
  • Úspešný projekt v rámci QuantERA: ApresSF
 • Relevantné iniciatívy pre ekosystém výskumu a inovácií
  • Projekt FETFX a čo pre vás môže urobiť
  • Sieť národných kontaktných bodov v rámci projektu Access2EIC
 • Q&A

Viac informácií o webinári vrátane registračného formuláru je k dispozícii na http://www.fetfx.eu/event/funding-opportunities-emerging-technologies/

Zdroj: FETFX, zverejnené: 6.11.2020, autor: lda