HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár k recyklovaniu plastov

Aktualita

Polymer Comply Europe (PCE) organizuje dňa 14.5. 2020 od 11:00 hod. do 12:30 hod. v mene European Plastics Converters (EuPC)  a projektu polynSPIRE  „live“  webinár: “Demonstration of innovative technologies towards a more efficient and sustainable plastic recycling”.Webinár sa zameria na recylovanie plastov zmenu (redesign) užívateľského reťazca plastov na zlepšenie opätovného použitia plastového odpadu a minimalizáciu potreby jeho skládkovania ako odpadu.

Program webinára:

Ďalšie informácie:

Registrácia

Webová stránka projektu

Zdroj: Polynspire, 12.5.2020, dus/kas