HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár k implementácii protokolu z Nagoje v projektoch H2020

Aktualita

Dávame do vašej pozornosti webinár organizovaný v spolupráci NCP projektov HEALTH NCP-Net 2.0 NCPs CaRE a BioHorizon, ktorý bližšie predstaví implementáciu Protokolu z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania (skrátene: protokol z Nagoje).

V prvej časti webináru bude predstavený (i) Protokol z Nagoje ako významný nástroj medzinárodného práva a veľmi dôležitý implementačný nástroj Dohovoru o biologickej diverzite – ako ABS Nariadenie implementuje Protokol v EÚ, (ii) širší politický kontext, (iii) nové aspekty zavedené do Programu H2020 po prijatí ABS Nariadenia v EÚ. Druhá časť webináru bude interaktívna, pozvaní speakri zodpovedajú otázky účastníkov webinára.

Prezentujúci: Mery Ciacci, International Relations Officer – Access and Benefit Sharing under the Nagoya Protocol, DG Environnment, European Commission

Dátum: piatok 27. septembra 2019, od 11:00 do 12:00

Na podujatie sa môžete registrovať do pondelka 23. septembra 2019. Počet účastníkov je limitovaný, preto neváhajte a registrujte sa už dnes!

Kontakt: Bruno Mourenza Mourenza@apre.it

Zdroj: NCP CaRE, zverejnené 24.7.2019, mit