HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár k aspektom výziev v oblasti Zdravie

Aktualita

Program Horizont v oblasti Health, Demographic Change and Well-being otvára výzvy v 11 témach, ktoré si vyžadujú použitie špeciálnych  šablón,  ak vykonáte klinickú štúdiu.

Návrhy projektov, ktorých súčasťou sú aj klinické štúdiíe musia spĺňať niekoľko požiadaviek, ako je vyplnenie šablóny návrhu klinickej skúšky a ako sa vyvarovať špecifickým otázkam v týchto šúdiách, ako zapojiť klinických partnerov, ako stanoviť rozpočet a aké regulačné a bezpečnostné otázky sa musia okrem iného posudzovať aj v štádiu návrhu projektu.

Odborníci z Európskej komisie sa budú venovať všetkým týmto aspektom na webinári, ktorý sa uskutoční 5. marca od 10.00 do 12.00 SEČ.

Registrácia je možná do 1.marca 2018.

Pozrite si najnovšie správy a podujatia v SC1 a otvorené výzvy v SC1!