HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinar: IP in EU-funded Projects/Horizon 2020

Aktualita

Upozorňujeme Vás na webinár s názvom IP in EU-funded Projects/Horizon 2020, ktorý sa uskutoční dňa 8.11.2017. Cieľom tohto webinára je poskytnúť základné informácie o tom, ako správne riešiť otázky duševného vlastníctva a dozvedieť sa o spoločných úskaliach a výzvach súvisiacich s IP v iniciatívach výskumu a inovácií financovaných EÚ (FP7 / Horizont 2020).

Ciele:

Po školení by účastníci mali byť schopní odpovedať si na tieto hlavné otázky:

    Aké sú hlavné charakteristiky projektu financovaného EÚ a rôznych zúčastnených partnerov?
    Ktoré IP aspekty treba brať do úvahy pri spoločných výskumných projektoch?
    V akých fázach projektu je IP dôležité?
    Aké pravidlá existujú v rámci programu Horizont 2020 a aké požiadavky je potrebné splniť?
    Aká terminológia sa používa?
    Ako môžem definovať príslušné pozadie pre môj projekt?
    Ako môžem definovať vlastníctvo výsledkov?
    Ako nastavím režim udeľovania prístupových práv?
    Aké sú základné aspekty IP, ktoré sa majú zohľadniť v programe Horizont 2020?

(Upozorňujeme, že ďalšie webové semináre, ktoré sa osobitne zaoberajú otázkami využívania v rámci programu Horizont 2020, budú ponúkané neskôr a oddelene)

Trvanie: 60 minút (prezentácia) + 15 minút (Q & As)

Poplatok: webový seminár sa poskytuje bezplatne.

Webinar: Ďalšie informácie o tom, ako sa pripojiť k webinaru, nájdete nižšie v našom rýchlom sprievodcovi. Na naše webové školenia využívame WebEX Conferencing Technology. Vezmite prosím na vedomie, že spoločnosť WebEx vás požiada, aby ste nainštalovali aplikáciu prehliadača (napr. Centrum udalostí WebEx) do počítača, keď použijete WebEx prvýkrát. Bude to trvať len niekoľko minút, ale mali by ste tento krok vziať do úvahy pri návšteve relácie a eventuálne informovať správcu systému.

Pomoc: Ak máte akékoľvek technické otázky alebo otázky, kontaktujte školiaci tím na adrese: training@iprhelpdesk.eu

Súvisiace dokumenty: