HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: From biomass to biobased products: #1 Choosing the right feedstock strategy

Aktualita

Téma webinára: ako stanoviť správnu stratégiu pre biotechnologické projekty:

  • otázky ekonomickej a dopravnej dostupnosti  biomasy
  • kvalita dostupnej biomasy a jej využiteľnosť pre dané technologické procesy
  • cena a udržateľnosť  zásobovania biomasou

Pre sledovanie webinára je nutná registrácia (zdarma) na webovej stránke podujatia.