HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár – EEN a Eurostar

Aktualita

Pozývame Vás na webinár o sieťach EUREKA a EEN. EUREKA a EEN podporujú malé a stredné podniky, veľké podniky a výskumnými subjekty zaoberajúce sa vývojom a transferom technológií na trh.

V niektorých krajinách EEN a EUREKA už úzko spolupracuje s využitím synergie oboch iniciatív s cieľom podporiť ich cieľové skupiny, v iných krajinách stále existuje priestor na zlepšenie. Lepšie rozbehnuté siete sú vzájomne prepojenéa a tým sa zákazníkom ponúka lepšia je služba.

Ak máte záujem dozvedieť sa o tejto téme viac, zaregistrujte sa pomocou nižšie uvedených odkazov. Uistite sa, že ste zaregistrovaný pre oba webináre, môžete sa totiž zaregistrovať len na jedno podujatie, ak Vás druhé nezaujíma. Ďalšie podrobnosti dostanete  po registrácii.

1) Webinár o EEN – Andrea Kindler / FFG
Pondelok  20.februára 2017 od 09:30 do 10:30 hod/SEČ
https://attendee.gotowebinar.com/register/4933673979918240516

2) Webinár o Eureka / Eurostars -Irina Šlosar / FFG
Pondelok 20. februára 2017 od 11.00 do 12.00 h/ SEČ
https://attendee.gotowebinar.com/register/1557637820483159044

Agenda pre oba webináre:
– Aký je cieľ každej siete?
– Ako funguje?
– Ako pracuje?
– Akú pridanú hodnotu ponúknu pre MSP / a ďalšími cieľovými skupinám pri networkingu?
– Akú pridanú hodnotu ponúkajú siete EEN, EUREKA a NCP?