HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vznikol nový spin out na komercializáciu francúzskej nazálnej vakcíny proti COVID-19

Aktualita

Nazálna vakcína proti COVID-19 vo Francúzsku. Zdroj: INRAE

Od júna 2020 výskumníci z University of Tours vo Francúzsku pracujú na vývoji nazálnej vakcíny proti vírusu SARS-CoV-2.

Doteraz predklinické testy preukázali účinnosť vakcíny po dvoch nazálnych imunizáciách podaných s odstupom troch týždňov, a to tak z hľadiska imunitnej odpovede, ako aj včasnej neutralizácie pôvodného vírusu a jeho variantov.

Tieto výsledky boli následne potvrdené koncom roka 2021 v štúdiách na hlodavcoch, ktoré potvrdili jeho účinnosť proti variantu Delta. Vakcína pozostávajúca zo spike proteínu a nemutovaných vírusových proteínov sa preto považuje za pravdepodobne chrániacu aj proti Omicronu.

Teraz, start-up LoValTech (pre Loire Valley Technology) získal exkluzívnu licenciu na komercializáciu nazálnej vakcíny po tom, ako sa začiatkom januára 2022 dostala z univerzity.

Spoločnosť získala celkovo 2,4-milióna EUR v grantoch od rôznych financujúcich orgánov na ďalší vývoj vakcíny, vrátane výroby vakcínových proteínov pre klinické skúšky.

LoValTech bude spolupracovať so spolupracovníkmi aj na vývoji zariadenia na podávanie vakcíny.

Diskusie o návrhu klinických skúšok a návrhu protokolu fázy I sa majú začať v priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov.

Tento projekt je v súlade so záväzkom partnerského výskumu podporovaného programom France Futur Élevage InstitutCarnot, ktorého sú súčasťou Francúzsky výskumný inštitút INRAE ​​​​a University of Tours.

Viac informácií:

A 100% French nasal vaccine against COVID-19 yields positive pre­ clinical results

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.inrae.fr, zverejnené: 1. 2. 2022, autor: rpa