HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vzniká nová platforma projektov implementovaných partnerstvom CCAM

Aktualita

Prostredníctvom stránky európskeho partnerstva Connected, Cooperative & Automated Mobility Partnership (CCAM) v časti pre „Projekty“ máte teraz prístup k zoznamu 17. vybraných projektov po zverejnení výziev na roky 2021 a 2022 v rámci prepojenej, kooperatívnej a automatizovanej mobility (Horizon Europe).

Projekty je možné filtrovať podľa klastra a podľa typu výzvy. Pre individuálny prístup k projektom stačí kliknúť na názov zvoleného projektu.

Každý projekt má svoj osobný projektový list, ktorý zhromažďuje všetky potrebné informácie, ako napríklad:

Celý názov,

Dátum začiatku a konca,

Úplný popis,

Rozpočet,

Webová stránka a účty sociálnych médií (keď ich má nastavený vybraný projekt),

Meno hlavného koordinátora

Partneri

Zber informácií sa práve začal, keďže samotné projekty sa začali len pred mesiacom. Naším cieľom je poskytnúť vám úplnú tabuľku v priebehu nasledujúcich týždňov.

Posledné projekty:

Európske partnerstvo „Connected, Cooperative & Automated Mobility Partnership (CCAM)“ je spoluprogramované partnerstvo Horizontu Európa, ktoré vzniklo v roku 2021. Cieľom partnerstva je urýchliť zavádzanie inovačných, prepojených, kooperatívnych a automatizovaných technológií a služieb mobility.