HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva na užšiu česko-slovenskú spoluprácu s cieľom posilniť výskumný potenciál

Aktualita

Jiří Nantl, bývalý riaditeľ CEITEC MUNI, vystúpil 12. júna 2023 na konferencii v Brne o strategickom manažmente vo vede. Zdroj: https://alliance4life.ceitec.cz

Česko a Slovensko majú veľkú príležitosť zvýšiť svoj výskumný potenciál užšou spoluprácou, uviedol novovymenovaný námestník ministra na českom ministerstve školstva.

Ako uviedol Jiří Nantl 12. júna 2023 na konferencii o strategickom manažmente vo vede, ktorú organizoval Stredoeurópsky technologický inštitút Masarykovej univerzity (CEITEC MUNI) v Brne: „V oboch krajinách je finančná stabilita a spôsob financovania najlepších výskumných infraštruktúr problémom a myslím si, že vytvorenie väčšieho trhu pre infraštruktúry z oboch krajín a vytvorenie určitej deľby práce by bolo skvelou príležitosťou.“

V čase konferencie bol Nantl riaditeľom CEITEC MUNI, no odvtedy prešiel do vládnej funkcie.

Nantl uviedol, že existuje takmer jednosmerný tok slovenských študentov, ktorí sa sťahujú za štúdiom do Česka, ale výskumná spolupráca medzi týmito dvoma krajinami je „obmedzenejšia“. Existujú možnosti spolupráce aj na aplikovanom výskume. To platí najmä v zdravotníctve, pretože „obe krajiny potrebujú modernizovať svoje systémy zdravotnej starostlivosti, takže to je to, čo požadujeme,“ dodal.

Ako uviedol Nantl: „V blízkosti máme aj Rakúsko, takže si myslím, že časom by sa z toho mohol stať veľmi silný vedecký trojuholník v Európe.“

Konferenciu organizovali inštitúcie z oboch strán hranice, ktoré sú členmi Alliance4Life, partnerstva inštitúcií biologických vied a univerzít zo strednej a východnej Európy. Bolo navrhnuté ako príležitosť, aby sa títo blízki susedia navzájom učili v témach, ako je zdieľanie infraštruktúry, reforma hodnotenia výskumu, postupy ľudských zdrojov vo vede a manažmente výskumných inštitúcií a univerzít.

Obavy z financovania výskumu

Okrem týchto praktickejších bodov sa diskutovalo aj o otázke financovania – alebo nedostatku dodatočných financií.

Český premiér Petr Fiala na podujatí hovoril o potrebe urobiť zmeny v riadení a financovaní vedy, najmä v školstve. Ako uviedol: „Sme si dobre vedomí toho, že veda potrebuje nielen finančnú podporu od štátu, ale predovšetkým celkovú zmenu prostredia, pravidiel a motivácie.“

Nantl privítal skutočnosť, že premiér vylúčil zníženie celkového rozpočtu na výskum v krajine, uviedol však, že pri inflácii to aj pri rovnakom objeme financií stále znamená „istú formu stagnácie“.

Časť odpovede je na tom lepšie s tým, čo je k dispozícii, uviedol Nantl, pričom financie často smerujú do nákladných „historických štruktúr“. Ako príklad uviedol český proces štátom menovaných profesorov, pri ktorých prezident krajiny vymenúva nových profesorov. Hovoril aj o modernizácii podporných služieb v inštitúciách a zlepšovaní postupov v oblasti ľudských zdrojov tak, aby zodpovedali európskym normám. Ďalej dodal: „Schopnosť manažmentu [v inštitúciách] reštrukturalizovať a vytvárať priestor pre nové typy ľudí na základe otvorenej súťaže je nevyhnutná.“

Na Slovensku je v súčasnosti krajina v procese ambicióznej revízie svojho výskumného a inovačného prostredia, ktorá je podporená injekciou verejných peňazí a prostriedkov z fondu EÚ na obnovu a odolnosť po COVID-19.

V rámci novej Národnej stratégie pre výskum, vývoj a inovácie 2030 schválenej koncom marca 2023 sa verejné výdavky na výskum a inovácie do roku 2030 zvýšia v priemere o 14 % ročne a do konca desaťročia dosiahnu približne 1-miliardu EUR.

Michaela Kršková, ktorá bola nedávno vymenovaná za prvú slovenskú vládnu riaditeľku pre inovácie, bola na konferencii, aby hovorila o týchto reformách a poučila sa zo skúseností tých v Česku.

Ako uviedla Kršková: „Výmena skúseností s českým výskumným prostredím je pre nás v tomto procese neoceniteľným zdrojom inšpirácie.“

Michaela Kršková (VAIA) pri vystúpení na konferencii A4Life v Brne. Zdroj: https://alliance4life.ceitec.cz

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://alliance4life.ceitec.cz, zverejnené: 10. 7. 2023, autor: rpa