HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzvy v oblasti Vesmír pre rok 2017

Aktualita

Dovoľujeme si Vám zdielať stručný dokument na tému – /HORIZONT_2020/Vesmir/h2020-wp1617-leit-space_en.pdf“>Pracovnom programe (od str. 30 vyšie)

 

Dovoľujeme si Vás tiež upozorniť na dôležité termíny otvorenia výziev v oblasti Vesmír.

Dňa 8.11.2016 sa otváraju výzvy v oblastiach:

Neskôr, dňa 26.11.2016, sa otvoria výzvy pre malé a stredné podniky.