HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzvy pre oblasť priemysel zaznamenali vysoký záujem

Aktualita

Prvé výzvy programu Horizont Európa pre klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír, ktoré sa orientovali na oblasť priemysel (Destinácia 1 a Destinácia 2 pracovného programu Horizont Európa pre roky 2021 a 2022), mali deadline dňa 23.09.2021.

Vo výzvach bolo podaných spolu až 521 projektových návrhov.

Nižšie nájdete prehľad počtu podaných projektových návrhov v jednotlivých témach uzatvorených výziev:

Témy v rámci Destinácie: Klimaticky neutrálna, cirkulárna a digitalizovaná výroba Typ akciePočet podaných projektových návrhov
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-01 AI  enhanced  robotics  systems  for smart manufacturing (AI, Data and Robotics – Made in Europe Partnerships)IA22
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-02 Zero-defect manufacturing towards zero-waste (Made in Europe Partnership)IA48
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-03  Laser-based  technologies  for  green manufacturing (Photonics – Made in Europe Partnerships)RIA39
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-05 Manufacturing technologies for bio-based materials (Made in Europe Partnership)RIA58
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-07 Artificial Intelligence for sustainable, agile manufacturing (AI, Data and Robotics – Made in Europe Partnerships)IA23
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-08  Data-driven  Distributed  Industrial Environments (Made in Europe Partnership)IA21
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-10 Digital permits and compliance checks for buildings and infrastructureIA8
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-11 Automated tools for the valorisation of construction wasteRIA12
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-12 Breakthrough technologies supporting technological sovereignty in constructionRIA16
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-14 Deploying industrial-urban symbiosis solutions for the utilization of energy, water, industrial waste and by-products at regional scale (Processes4Planet Partnership)RIA15
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-16 Hubs for Circularity European Community of Practice (ECoP) platform (Processes4Planet Partnership)CSA2
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-17 Plastic  waste  as  a  circular  carbon feedstock for industry (Processes4Planet Partnership)IA7
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-18  Carbon  Direct  Avoidance  in  steel: Electricity and hydrogen-based metallurgy (Clean Steel Partnership)IA2
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-19  Improvement  of  the  yield  of  the iron and steel making (Clean Steel Partnership)IA6
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-20  Reducing  environmental  footprint, improving circularity in extractive and processing value chainsIA8
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-21  Design  and  optimisation  of  energy flexible industrial processes (Processes4Planet Partnership)IA8
HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-22 Adjustment of Steel process production to prepare for the transition towards climate neutrality (Clean Steel Partnership)IA1
Témy v rámci Destinácie: Zvýšená autonómia v kľúčových strategických hodnotových reťazcoch pre odolný priemysel Typ akciePočet podaných projektových návrhov
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-01 Ensuring circularity of composite materials (Processes4Planet Partnership)RIA34
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-03 Identifying future availability of secondary raw materialsRIA1
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-04 Developing climate-neutral and circular raw materialsIA9
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-05 Building EU-Africa partnerships on sustainable raw materials value chainsCSA4
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-06  Innovation  for  responsible  EU  sourcing  of primary raw materials, the foundation of the Green DealRIA7
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-07  Building  innovative  value  chains  from  raw materials to sustainable productsIA4
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-08 Establishing EU led international community on safe- and sustainable-by-design materials to support embedding sustainability criteria over the life cycle of products and processesCSA3
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-09 Promote Europe’s availability, affordability,  sustainability  and  security  of  supply  of  essential  chemicals  and  materialsIA1
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-10  Paving  the  way  to  an  increased  share  of recycled plastics in added value productsRIA11
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-11  Safe-  and  sustainable-by-design  polymeric materialsRIA10
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-12 Safe- and sustainable-by-design metallic coatings and engineered surfacesRIA18
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-14 Development of more energy efficient electrically heated catalytic reactorsIA8
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-16  Creation  of  an  innovation  community  for solar fuels and chemicalsCSA2
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-17  Advanced  materials  for  hydrogen  storageRIA19
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-20  Antimicrobial,  Antiviral,  and  Antifungal NanocoatingsRIA47
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-25 Biomaterials database for Health ApplicationsCSA2
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-26 Sustainable Industry CommonsRIA6
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-27 Innovation Radar, Tech Due Diligence and Venture Building for strategic digital technologiesCSA7
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-28 Re-opening industrial sites preparatory action – Promoting a sustainable strategy for Europe’s industrial futureCSA1
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-29  ‚Innovate  to  transform‘  support  for SME’s sustainability transitionCSA25
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-31 European Technological and Social Innovation FactoryRIA6

Kontakt na Slovensku

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 18.10.2021, erh